Sønderborg Samariterkorps
  ForsideVagtrekvisitionBestillingerKontakt os

 Bestilling af samaritervagt
Undertegnede (rekvirenten) erklærer sig hermed indforstået med at overholde de i
vagtbestemmelserne (klik her) givne retningslinier og regler for vagtens etablering og drift.
REKVISITIONEN SKAL NORMALT VÆRE SAMARITERKORPSET I HÆNDE SENEST 4 UGER FØR DEN ØNSKEDE VAGT
 
 
  * Rekvirentens navn
  * Adresse
  * Telefonnummer
  * E-mail
 
  * Kassererens navn
  * Adresse
  * Telefonnummer
     E-mail
 
  * Dato
  * Tidsrum
  * Sted
 
  * Arrangementets art
   og omfang
 
 
  Særlige forhold eller ønsker vedrørende vagtbestemmelserne punkt 3-4-6-10
 
  * Kontaktperson ved
   arrangementet
 
  Evt. abonnementsnummer hos Falcks Redningskorps
 
               
 
 
  © Copyright 2010. Dansk Røde Kors, Sønderborg Samariterkorps